защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

“Ив Гест” ЕООД защитава личните данни своите клиенти и третира като такива потребителите на www.meguin.bg. Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията, предоставена от посетителите на този уеб-сайт. Личните данни ще бъдат използвани единствено с разрешение от потребителя, като целта е той да бъде обслужен по най-добрия начин. Потребителят дава изричното си съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от “Ив Гест” ЕООД и/или упълномощени от дружеството лица, включително, но не само: фирмите извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока от сайта www.meguin.bg. Потребителят по всяко време може да получи информация за това дали предоставените от него лични данни се обработват и използват, както и за целите на обработката.

При използването на сайта www.meguin.bg, потребителят се съгласява всички лични данни, които ни предоставя, да бъдат обработвани за изброените по-долу цели.

Законова основа

“Ив Гест” ЕООД стриктно спазва Закона за защита на личните данни и е регистрирано като администратор на лични данни. Ние използваме множество технически и организационни средства, за да защитим личните данни на нашите клиенти от злоупотреба, повреждане, загуба или неразрешен достъп. Компанията не предоставя лични данни на трети лица без изричното съгласие на потребителя, не продава тези данни и не ги предоставя на разположение под каквато и да било форма.

Лични данни

“Ив Гест” ЕООД дава възможност на потребителя да предостави ограничена информация, която цели единствено обратна връзка с него. Тази информация се съхранява в база данни на фирмата, за да може да му бъде отговорено на евентуално запитване и да бъдат изпратени закупените продукти на посочен от потребителя адрес. В някои секции на сайта, се използваме т. нар. cookies, чиято цел е запознаване с предпочитанията на  посетителите на сайта, което от своя страна помага за нанасяне на съответните корекции в Интернет сайта и той да стане по-полезен на потребителя. Cookies не са вируси. Те не представляват каквато и да било заплаха за потребителя или за неговия компютър. Cookies представляват идентификатори, които се прехвърлят на хард диска на компютъра на потребителя, което помага на сървърите да го разпознаят при следващо посещение на сайта www.meguin.bg, с цел улесняване на навигацията. Когато потребителят посещава този сайт, сървърите автоматично записват и анализират технически данни. Те включват Ай Пи адреса, който е бил предоставен от интернет доставчика на потребителя, информация за интернет браузъра, който ползва, интернет сайта, който го е довел на сайта, а също и датата и часа на всяко посещение. Тези данни са анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретна личност. Те се използват за анализ кои секции от сайта  представляват най-голям интерес за потребителя с цел да се подобри съдържанието и да се направи страницата по-интересна и удобна за ползване от потребителя. Естествено, сайта може да се използва без да се предоставят каквито и да било лични данни. Данните се използват единствено в случаите, когато това е абсолютно необходимо и единствено когато същите са били предоставени от потребителя доброволно. Това се отнася за случаите, когато той цели да направи поръчка. За да се осъществи доставката на избрани продукти и за да се оформи продажбата, “Ив Гест” ЕООД следва да разполага с информация, включваща лични данни на потребителя:адрес за доставка, телефонен номер с цел потвърждаване на поръчката и възможност за контакт, имена с цел оформяне на договора за продажба, е-мейл и др. “Ив Гест” ЕООД не изисква ЕГН, номер на лична карта и други подобни данни. Компанията няма право и не продава лични данни на анонимни лица.

Достъп до личните данни

Личните данни на потребителя няма да бъдат разкривани на трети лица, освен с цел доставка на закупените от него продукти или на оправомощени или упълномощени от него лица.

При получаване на писмена молба от страна на потребителя, личните му данни, които се съхраняват от “Ив Гест” ЕООД могат да му бъдат предоставени, както и коригирани или заличени.

Приложимо право

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

Лични данни, предоставени от непълнолетни лица

Родителите и настойниците следва да обучат децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в интернет. Непълнолетните не трябва да предоставят лични данни без разрешението на своите родители или настойници. “Ив Гест” ЕООД не събира лични данни, ако е известено, че принадлежат на непълнолетни лица, нито използва такива по какъвто и да е начин без разрешение.

Връзки към други сайтове

Настоящото изявление за защита на поверителността и личните данни се отнася за www.meguin.bg на “Ив Гест” ЕООД. Подстраниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат настоящото изявление за защита на поверителността и личните данни.

Промени

Всички промени на политиката ни, свързана със защитата на личните данни ще бъдат оповестени в настоящата страница.