Monthly Archives: октомври 2020

Край на LSPI проблема, MEGUIN има решение

lspi

Всичко за проблема с преждевременното запалване (LSPI) и правилната употреба на продуктите Meguin

LSPI (нискоскоростно преждевременно запалване) или SPI (стохастично преждевременно запалване) настъпва преди момента на запалване на гориво-въздушната смес. Експлозията се получава, докато обемът на горивната камера намалява. Получава при високо натоварване и ниска скорост в двигатели с турбокомпресор с директно впръскване.

Този проблем възниква поради факта, че съвременните двигатели имат по-малко работен обем, но все пак трябва да доставят същата или дори повече мощност. Предполагаемата причината за LSPI е двигателното масло, което достига горивната камера в малки количества и се запалва там по време на процеса на компресия. Изгарянето влияе върху сместа гориво-въздух и причинява тежко “чукане” (детонация) на двигателя, т. е. получава се неконтролирано изгаряне на горивото.

Съвременните турбо бензинови двигатели с директно впръскване имат силно натоварена инжекционна система. Инжекционните дюзи са разположени директно в горивната камера и следователно са изложени на високи температури, налягания и на влиянието на остатъците от горенето. 

Остатъците от неизгоряло гориво се отлагат за кратко време в изходните отвори на дюзата. Високите температури могат да доведат до нажежаване и запалване на частиците на отлаганията, което може да доведе до почукване на двигателя. При LSPI налягането в горивната камера е около три пъти по-голямо от нормалното. Екстремното налягане много бързо може да причини масивни повреди на буталото.

Продуктите на MEGUIN са адаптирани така, че този риск да се сведе до минимум.

Това са нашите продукти, които предотвратяват LSPI:

0W-16
5w30

Предимства на нашите адаптирани продукти:

  • рискът от нискоскоростно преждевременно запалване (LSPI) е намален до минимум
  • експлоатационният живот на двигателя се удължава
  • защитата от износване е оптимизирана
  • постига се отлично ниво на чистота на двигателя